Jednotliví lidé myslí zcela rozdílným způsobem. Sourozenci, manželé, zaměstnavatelé, zaměstnanci i celé společnosti, účastníci obchodních jednání i další kategorie mohou mít zcela rozdílný pohled na svět a systém hodnot, které vyznávají.  Blízkost vyplývající z příbuzenských vztahů, pracovního zaměření či místa bydliště ještě neznamená blízkost psychologickou.

Kolegové, pracující na podobných pozicích, ve stejných organizacích, mívají i přes nejlepší úmysly, velmi rozdílné pojetí vize, poslání a účelu organizace.
Státy s naprosto rozdílnými politickými systémy, které společně sdílí naši planetu, často používají stejná rčení o míru, prosperitě a svobodě. Jak je to možné? Na tuto a další otázky odpovídá disciplina, kterou nazýváme Spirální dynamika (SDi).

Co to je Spirální dynamika?

 • SDi je aplikace data-psychologicky založeného modelu
 • SDi je mapa vzniku charakteru lidské povahy – model několika podrobně popsaných ‘úrovní psychologické existence’
 • SDi je názor a způsob myšlení – o tom kdo jsme, o lidské přirozenosti a jejím vývoji, který nabízí možnost zmapovat rozdíly ve vedení, učení, řízení, sociálních strukturách, ekonomických systémech – a prakticky všech dalších oblastech lidské působnosti. Pomocí SDi můžeme výše uvedené procesy nejen mapovat, ale také aktivně a mnohem efektivněji s nimi pracovat.
 • SDi je inspirace a nástroj pro efektivnější práci s lidmi na základě jiného přístupu k lidské rozmanitosti

Čím se Spirální dynamika zabývá?

 • vznikem a charakteristikami jednotlivých úrovní hodnotových systémů – vMEMů
 • zkoumáním vlivu rozdílu našich hodnot a hlubších hodnotových systémů na chování (jednotlivců, institucí a organizací, národů…)
 • schopností komunikace a spolupráce mezi jednotlivými skupinami
  důvody vzniku konfliktů a nedorozumění a možnostmi jejich konstruktivního řešení

Proč Spirální dynamika?

 • ‘Spirála’ – teorie SDi vychází z práce Dr. Clare W. Gravese, který zachycuje vývoj utváření rozmanitých lidských světonázorů a jednotlivé faktory lidského vývoje obecně. Graves tento vývoj znázornil pomocí dvojité spirály zachycující rozložení jednotlivých stupňů, kdy nižší vývojové etapy tvoří základ a součást stupňů vyšších.
 • ‘Dynamika’ – vlivu životních podmínek na rozvoj a změny v procesu lidského vývoje.  Graves tento systém charakterizuje jako systém bio-psycho-sociálních faktorů.

Jaký je tedy význam SDi?

 • Spirální dynamika nám poskytuje nástroje použitelné při analyzování různých situací a pomáhá navrhovat odpovídající integrovaná řešení v nejrůznějších oblastech pracovního i osobního života.
  Na tuto práci navázali Don E. Beck a Christopher C. Cowan v knize, Spiral Dynamics -  Mastering Values Leadership and Change. V této knize autoři zavádí nový pojem VMEME, pod kterým rozumíme hodnotovou charakteristiku jednotlivého vývojového stupně.