Výcvik s mezinárodní certifikací

.
Spirální dynamika SDi – Interaktivní vstupní workshop
.
Pro ty, kdo nevědí zda se pro účast na výcviku rozhodnout, jsme připravili 3 hodinový workshop Spirální dynamiky, jehož účelem je představit tuto unikátní a velmi účinnou metodu managerům, HR odborníkům i kolegům, kteří pracují jako koučové a lektoři.
Spirální dynamika  má díky své univerzálnosti široké uplatnění, nejčastěji je využívána ve sladění individuálních hodnot s aktuální životní situací – prostředím, kde žijeme, nebo pracujeme, řízení změn – ať již v osobním, nebo firemním životě. SDi je užitečným pomocníkem během restrukturalizací, změně kultury v organizaci, případně fůzi dvou rozdílných subjektů. SDi přináší cenné poznatky využitelné v rozvoji a tréninku manažerů, ale i pro komunikaci s lidmi, kteří mají jiné osobní hodnoty a pohled na svět.
.
Termín konání: ćerven 2015 – Praha
Místo konání: Praha
Cena vstupního bloku 350 Kč + 21% DPH

CERTIFIKOVANÝ PROGRAM – SPIRÁLNÍ DYNAMIKA

Tento výcvik proběhne v první polovině příštího roku roku pod vedením Jana Hrušky a

Honza v současné době působí hlavně jako kouč, metodik a lektor, absolvoval několik výcviků SDi. Je žákem Dona Becka, jednoho ze spoluautorů konceptu SDi, druhý stupeň SDi kvalifikace získal ve Švýcarsku, v programu organizovaném Christopherem, je aktivním členem skupiny Center for Human Emergence – CHE. Honza v rámci svých odborných činností zastřešuje aktivitu centra (focal) Spirální Dynamiky v naší geografické oblasti. Máme radost, že jsme jedním z šesti takovým centrem ve světě. Více informací najdete v sekci „O lektorech výcviku“.

Christopher je vedoucí osobností naší partnerské organizace 5deep integral, GmBh (Švýcarsko), zároveň je jedním z nejlepších odborníků v oblasti SDi (Spiral Dynamics Integral), dlouholetým členem Spiral Dynamics Group.

Program, který se i letos uskuteční pod hlavičkou Integral Growth(ALPINAUTIC, s.r.o.), je v současné době jediným akreditovaným programem Spiral Dynamics Group pro seznámení s touto teorií a jejímu praktickému osvojení v ČR a na Slovensku. Jedná se již o třetí opakování, které je postaveno na úspěchu z minulých běhů a praktických zkušeností, které jsme v oblasti využití konceptu SDi a Integrálního myšlení za dobu jejího využívání získali. Absolvování výcviku Vám pomůže hlouběji poznat sám/sama sebe a druhé, naučíte se lépe pracovat s dosud nevyužívaným osobním a týmovým potenciálem, dokážete lépe reagovat na rozsáhlé změny ve Vašem okolí. V neposlední řadě Vám výcvik pomůže k pochopení důvodů, proč se ani po několika opakováních nedaří odstranit problémy, které nás často omezují, a umožní Vám objevit takové postupy, které skutečně fungovat budou.


Výcvik je rozdělen do tří následujících částí:
  • 1. část – SDi – základy
  • 2. část – SDi – práce v projektech a on-line nástroje
  • 3. část- pokračování a certifikace s Christopherem Cookem
1.část – SDi – základy
První třídenní část se pod vedením Jana Hrušky zaměřuje na získání základních informací, pochopení principu této teorie  na možnost praktického využití nabytých poznatků.
  • Termín a místo konání – září 2015 Praha
  • Cena: 9.500 Kč bez DPH
Výcvik je v této fázi možné ukončit, účastníci dostanou potvrzení o absolvování aby v případě zájmu mohli v dalším rozvoji v oblasti SDi pokračovat později.
Zájemci o možnost pracovat s on-line nástroji , interpretaci jejich výsledků a mezinárodní certifikaci , budou pokračovat dalším stupněm výcviku.
Příprava na 2. část – projekt v SDi.
.
2. část – SDi – práce v projektech a on-line nástroje.
  • Termín a místo konání - Listopad 2015 v Praze
  • Cena: 8.000 Kč bez DPH + 100 USD za licenci k využívání systému OnlinePeopleScan na 6 měsíců
Mezi následujícím modulem proběhne intenzivní domácí příprava a zpracování reálného projektu, nebo případové studie.

3. část
pokračování pod patronátem našeho partnera Christophera Cookea je připraveno pro účastníky, kteří mají zájem získat mezinárodní akreditaci.
Podle počtu zájemců proběhne buďto formou webináře, nebo za osobní přítomnosti Christophera v Praze, případně ve švýcarském Lucernu.
  • Termín konání: po dohodě účastníků – předpoklad jaro 2016

Chcete se dozvědět více?

Napište nám, nebo zavolejte – rádi Vám sdělíme všechny potřebné informace
420 603 235 049 (Jan Hruška)