Šest oblastí pro uplatnění Spirální dynamiky

Organizační přeskupení a restrukturalizace
Úspěchy či neúspěchy každé organizace závisejí na její schopnosti vypořádat se s výzvami růstu a změny. Pomocí unikátního měření, založeném na hodnotách, pomáhá Spirální Dynamika organizacím posoudit, kdo jsou a komu slouží, kdo jsou jejich hlavní konkurenti a příležitosti a hrozby, které jsou na obzoru. Vyzbrojeni těmito znalostmi, budete schopni vytvořit takovou strukturu, jež umožní Vaší organizaci dosáhnout nejen současných, ale i dlouhodobých cílů.

Kulturní transformace
Kulturní transformace v organizaci začíná diagnózou, která určí oblasti napětí, potenciálu, popřípadě konfliktů a jejich skrytých příčin. Poté umožní vyvinout strategii pro řešení problémů přijetím akčního plánu, jenž napomáhá pozitivním změnám a dává sílu vedoucím pracovníkům, kteří mají smysl pro odpovědnost a respektují společné závazky. Tento proces osvěžuje a posiluje celou organizaci a probouzí kreativitu. Výsledkem je proces, který v souladu s hodnotami a lidskou přirozeností podporuje moudrá rozhodnutí a usnadňuje provádět nezbytné změny.

Řízení změn
Společnosti a organizace mohou rychleji přijímat změny díky pečlivě vyvinuté strategii, odpovídající specifickým potřebám, což napomáhá rychlejšímu systematickému postupu. Porozumění podmínkám pro změnu a předvídatelnému procesu změn, vyžaduje důraz na společné cíle, které Vám pomáhají připravit Váš management na účinné pracování se změnami a transformací.

Rozvoj a trénink manažerů
Spirální Dynamika má silný dopad na rozvoj manažerů a trénování jejich schopností, převážně pak na ty, kteří chtějí posunovat své schopnosti o další úrovně. Tento trénink je mimořádně účinný, neboť zahrnuje řešení i takových problémů, na které je nemůže připravit žádná obchodní škola. Tento přístup pomůže Vaší organizaci identifikovat, připravit a koučovat talenty.

Team building
Jelikož většina problémů je velice nesnadno řešitelná pouze jednotlivci, organizace sestavují týmy se silou, znalostmi a pravomocí k přijímání rozhodnutí a provádění změn. Spirální Dynamika pomáhá ke zlepšení výkonu týmu porozuměním každému jednotlivci, jeho osobním hodnotám a jeho vztahu k hodnotám organizace. Spirální Dynamika také pomáhá budovat týmy, kde se myšlení členů vzájemně doplňuje, namísto toho aby jejich práce byla přebytečná či nesladěná.

Komunikace s lidmi, kteří mají jiné osobní hodnoty a pohled na svět
Lidé na každé z osmi úrovní Spirální Dynamiky slyší na jiné věci a učí se jiné věci. Spirální Dynamika umožňuje lidem pochopit tyto rozdíly – včetně základních motivátorů, způsobu zpracování informací, přístupů k učení a preferovaných stylů řízení. Tyto znalosti pak vedou ke komunikaci, kde si obě strany při níž si obě strany navzájem rozumí a to jak vyřčeným, tak i nevyřčeným věcem.